Start VVE training voor het ontwikkelingsgericht werken

Algemene informatie:
Jantiena Wenning van De Duinkonijntjes zal vanaf september starten met een VVE training voor het ontwikkelingsgericht werken voor gastouders.
De VVE (voor- en vroegschoolse educatie) houdt in dat er al voor de basisschool aandacht besteed wordt op een speelse manier aan de ontwikkeling van het kind voor de basisschool.

Wat biedt een orientatietraining:
• Inzicht in basisprincipes Startblokken
• Ontwerpen van een betekenisvolle activiteit (Spel)
• Iedereen doet mee met Startblokken
• De rol van (voorlees)boeken
• Werken aan brede ontwikkeling;

Startblokken voor gastouders 

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het is landelijk erkend en het wordt gekenmerkt door een uitgewerkte visie voor opvang, vorming en educatie van jonge kinderen (0-4/5 jarigen). We vervolgen deze aanpak voor het oudere kind binnen de kinderopvang/ gastouderopvang en noemen het ontwik-kelingsgericht werken.

Ontwikkeling van kinderen vraagt om een brede kijk. Van meet af aan zet Startblokken in op de totale ontwikkeling van het kind. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Deze brede aanpak heeft al een plek gevonden in vele kinderopvangcentra, peutergroepen en kleutergroepen.

Basisontwikkeling is het werkplan voor de onderbouw van de basisschool, het bestaat al sinds 1990. In 2001 is Startblokken, als werkplan voor leidsters en leerkrachten van peuters en jonge kleuters verschenen. In 2007 is dit werkplan uitgebreid voor medewerkers van de kinderopvang. En nu is er ook een werkplan voor gastouders.
1. Betekenisvolle activiteiten

Spel is het hart van Startblokken. Wanneer de activiteiten die je organiseert en onderneemt, aansluiten bij de beleving van de kinderen (ze snappen waar het over gaat, voelen dat ze een rol kunnen en mogen nemen en gaan daar ook naar handelen), geeft dit voor de kinderen nieuwe mogelijkheden. Ze laten zien wat ze al kennen en kunnen, maar worden ook uitgedaagd om net een stapje verder te gaan en iets te proberen, wat ze nog niet helemaal beheersen, maar misschien wel al (een beetje) kunnen. In het spel kunnen kinderen ‘oefenen’. Kinderen worden gestimuleerd om alles te kunnen (realiseren), wat ze zouden willen!

 

2. Bemiddelende volwassene

Natuurlijk kunnen kinderen heel veel al zelf. Er is echter nog heel veel te leren, voordat de kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan de ‘grote mensen-wereld’. Gelukkig hebben we ook nog even de tijd.
Kinderen leren van nature, maar niet vanzelf. Een volwassene, die voordoet, meedoet, steunt, een probleem voorlegt; maakt de uitdaging groter, het spel wordt verdiept, of het gesprek verbreedt.  Hierdoor worden kinderen gestimuleerd hun kennis en vaardigheden in te zetten, te delen en van elkaar te leren.

3. Brede ontwikkeling

Binnen ontwikkelingsgericht werken gaat het om de brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij is uiteraard aandacht voor zaken als taalvaardig-heid, sociaal-emotionele en motorische ontwik-keling. Maar ontwik-kelingsgericht werken is er vooral op gericht de gehele ontwikkeling van het kind tot zelfstandige volwassene te stimuleren. Zodat die in staat is om zijn leven en handelen vorm te geven, hierop te reflecteren en er verantwoordelijkheid te nemen.

Kinderen worden gestimuleerd om het eigen leven en handelen vorm te geven zodanig dat zij nu en straks als volwassene, alles kunnen!

 

Laat een bericht achter

negentien − 1 =

  • Nieuwsbrief

    Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief